Tnedija ta' Id-Demm Nieżel Bħax-Xita se ssir nhar il-Ħamis, 5 ta' Marzu, 2009, fis-7.30pm, fiċ-Ċentru tad-Drama Mikelanġ Borg fi Blata l-Bajda. Kulħadd mistieden. Inbid u ikel wara t-tnedija.

 

Nhar is-27 ta’ Diċembru, 2008, ftit sigħat wara l-bidu tal-bumbardament mill-armata Iżraeljana, it-tabib Yousef Mousa jibgħat messaġġ iddisprat minn Gaża.

 

"The military operation makes the Palestinian blood fall like rain. As a consequence, the civilian population in the cities of Rafah, Khan-Younis, middle camps, Gaza City, Beit-Hanoun and Beit-Lahiya, and in the refugee camp of Jabalia is suffering from the most horrible onslaught of Israeli military power."

 

U din kienet għadha l-ewwel ġurnata.

 

Fil-ktieb Id-Demm Nieżel bħax-Xita (Edizzjoni Skarta, 2009) hemm poeżiji u novelli ġodda miktubin minn 15-il kittieb u kittieba li jgħixu f'Malta b'solidarjetà man-nies ta' Gaża.

 

Ħafna mix-xogħlijiet li hemm fil-ktieb inqraw f’lejla ta’ letteratura li saret fil-Chiaroscuro, il-Belt Valletta, nhar l-Erbgħa, 7 ta’ Jannar, 2009, li fiha ħadu sehem ukoll il-kantawturi Vince Fabri u Lara Vassallo.

 

L-edituri ta' din il-ġabra huma Adrian Grima u Karl Schembri, waqt li d-disinn tal-qoxra sar minn Jonathan Grima. Il-ktieb ġie stampat għand il-Custom Lab, B’Kara.

 

Dan il-ktieb qed jiġi ppubblikat bl-għajnuna ta’ RAMATTAN News Agency and Media Services.
 

 

Il-kotba ta' Edizzjoni Skarta jinbiegħu direttament lill-qarrejja u jitqassmu fil-ħwienet minn Sierra Book Distributors. Tista' tixtri ktieb billi tibgħat ittre lil sales@sierra-books.com. jew ċċempel fuq 2137 8576. Il-ktieb jitwassal id-dar jew kwalunkwe indirizz lokali mingħajr spejjeż żejda.

 

Ara l-video tal-poeżija "Ċomb" ta' Antoine Cassar hawn isfel.
 

 

Dan huma l-kitbiet li hemm fil-ktieb:

Minn fuq il-bejt rajniehom il-bombi… - Karl Schembri
Għażiża Noora - Adrian Grima

Ċomb - Antoine Cassar
Karba minn Gaża - Sanaa El-Nahhal
L-Għanja tar-Raġel minn Gaża - Mario Azzopardi
Il-Karba tal-Palestinjani – Achille Mizzi
Trasfigurazzjoni tad-Diskors - Caldon Mercieca
Il-Gaża fuq il-Golgota - Walid Nabhan
7 baqriet nixfin - Caldon Mercieca
Il-Bilanċ tal-Gwerra – Karl Schembri
Larinġa - Immanuel Mifsud
Ġenin – Karl Schembri
Ramallaħ – Victor Fenech
Il-Muftieħ ta’ Walid - Mario Azzopardi
My homeland, I am coming, wait for me. - Clare Azzopardi
Xtaqt Nistiednek - Vince Fabri
Refuġjata - Mario Azzopardi
L-Għama ta’ Għajn Musa - Caldon Mercieca
Gift of Life – Adrian Grima
Minn Bejrut sa Wied il-Bekaa’ - Norbert Bugeja
Għal Jum Wieħed Biss - Vince Fabri
Għalik, Sur President – Karl Schembri
X’se Tagħmel Meta l-Lejl Jintemm?– Adrian Grima
Beslan - Vince Fabri
Ħajku - John Portelli
Festival tas-Silġ - Maria Grech Ganado
31.12.2008, 23:00, Razice/Gaża - Antoine Cassar
Il-Lament ta’ Omm - Maria Grech Ganado
Storja ta’ Pajjiż - Sanaa El-Nahhal

Noti bijografiċi tal-awturi

 
 

Ara rikording tat-tnedija f'żewġ partijiet:

 
   

Il-video tal-poeżija "Ċomb" ta' Antoine Cassar

 

 
 

Illum - Aħbarijiet | 11 ta’ Jannar 2008 Nr 115

Ninsistu li l-Gvern Malti għandu jsemma’ leħnu
Petizzjoni li se tintbagħat lill-Gvern biex jagħmel pressjoni favur il-paċi f’Gaża

Franica Pulis
fpulis@mediatoday.com.mt

Nhar l-Erbgħa li għadda saret lejla ta’ mużika u poeżija b’solidarjetà mal-poplu Palestinjan, Id-Demm Nieżel bħax-Xita, bis-sehem ta’ awturi magħrufa fosthom Immanuel Mifsud, Adrian Grima u Mario Azzopardi. Dakinhar 60 ruħ iffirmaw ittra ta’ petizzjoni li dalwaqt se tintbagħat lill-Gvern biex jieħu azzjoni u jsemma’ leħnu dwar is-sitwazzjoni ta’ Gaża.

 

Parti mill-ittra tgħid: ‘Ninsistu li l-Gvern Malti għandu jsemma’ l-vuċi tiegħu bl-iktar mod persistenti mal-gvernijiet Ewropej fil-pressjoni biex l-Iżrael iwaqqaf l-aggressjoni tiegħu, kif ukoll li jittieħdu passi konkreti għal paċi ġusta li tagħti d-dinjità lill-Palestinjani mjassra f’arthom.’


Tlieta minn dawk li attendew u ffirmaw l-ittra kienu Patri Ġwann Xerri mill-Kunvent tad-Dumnikani l-Belt; Arnold Cassola, Chairperson tal-AD u l-ekonomist Prof. Edward Scicluna. Lit-tlieta staqsejniehom għaliex ħassew il-bżonn li jattendu l-attività u jiffirmaw l-ittra.
 

Patri Ġwann qal: “Tgħinni nagħmel xi ħaġa. Għadek ma tafx xi dwejjaq tqabbadni din is-sitwazzjoni, dwejjaq kbar. Ommi ma kinitx taf x’kien qed jiġri fil-kampijiet tan-Nazisti. Imma jien naf.”
 

Żied jgħid li hu ħass il-ħtieġa li jattendi kull attività li saret b’appoġġ mal-Palestina.
 

“Mort għal ruħi, biex ma nitlifx l-umanità tiegħi u biex niltaqa’ ma’ nies li għandhom id-dmugħ f’għajnejhom għal din is-sitwazzjoni.”
 

Temm jgħid li xi erba’ snin ilu kien żar il-Palestina. Minkejja li ma kienx hemm il-bumbardamenti li hemm bħalissa s-sitwazzjoni xorta ma kinitx waħda tajba.


“L-Isqof Desmond Tutu u Nelson Mandela qalu li l-apartheid li jsofru l-Palestinjani fl-Istat tal-Iżrael hu bil-ħafna agħar milli kienu jsofru huma. Dan nikkonfermah jien personalment għax iffrekwentajt ħafna l-Afrika t’Isfel.”


Żied jgħid, “L-Istat ta’ Iżrael kien wieħed mill-ftit ħbieb tal-apartheid tal-Gvern abjad fl-Afrika t’Isfel li baqa’ magħhom sal-aħħar.
 

“Rigward l-attività nnifisha setgħet titqies bħala ċelebrazzjoni reliġjuża. Is-skiet li kien hemm, it-tip ta’ mużika u l-kliem tal-poeżija. Il-misteru tal-ħajja, il-misteru tat-tjubija, il-misteru tal-ħażen…”
 

Cassola wkoll kien irrabjat għall-massakru li għaddej bħalissa. Fil-fatt wieġeb: “Għas-sempliċi raġuni li r-reazzjoni ta’ Iżrael hi sproporzjonata, bla ħniena u bla ebda diskriminazzjoni għall-popolazzjoni ċivili. Saħansitra ma tirrispettax il-bandiera tal-Ġnus Magħquda u tibbumbardja skola li ġġorr din il-bandiera meta żgur hu post paċifiku.
 

“Allura l-loġika tal-Gvern Iżraelit li bil-forza tirbaħ hi żbaljata. Kif jgħid il-Qawl Malti: ir-raġuni ma tridx forza. Il-provokazzjonijiet tal-Ħamas mhumiex aċċettabbli lanqas.
 

“Importanti li l-pjan Eġizzjan ta’ Hosni Bubarak għall-paċi jitwettaq u li jieqaf b’mod permanenti l-isparar miż-żewġ naħat kif ukoll jiltaqgħu madwar mejda biex jiddiskutu dwar paċi permanenti li twassal għall-għarfien ta’ żewġ stati ħielsa (il-Palestina u l-Iżrael) u ta’ żewġ popli li jgħixu ħdejn xulxin b’rispett ta’ xulxin.”


Mistoqsi kif jaħsibha dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea donnha qed iżżomm lura milli tieħu azzjoni, Cassola wieġeb li “din is-sitwazzjoni qed turi kif l-UE hi impotenti meta rridu naffaċċaw kriżijiet internazzjonali. Fil-fatt jidher li aktar qed jirnexxilu jagħmel ix-xogħol waħdu Sarkozy fi Franza milli l-Presidenza tal-UE mmexxija mir-Repubblika Ċeka.
 

“Dan isaħħaħ il-fehma tiegħi li għandna naddottaw bi ħġarna t-Trattat ta’ Lisbona li jagħti aktar saħħa lil vuċi waħdanija tal-UE fil-politika internazzjonali.”


Scicluna sostna li “l-agħar ħaġa li jista’ jagħmel membru tas-soċjetà ċivili hu li joqgħod kwiet għax jaħseb li ħaddieħor se jitkellem f’ismu. F’Malta din hi komunissima u tapplika għal kull kwistjoni oħra.
 

“Naħseb li wasal iż-żmien li dik is-sezzjoni kbira tal-poplu li nirreferu għaliha bħala s-Silent Majority issib il-vuċi fuq kwistjonijiet ta’ ambjent, ta’ użu ta’ enerġija alternattiva u wkoll politika barranija. Qed ninnota li dan qed jiġri.”


Mistoqsi kif iħares lejn in-nuqqas ta’ azzjoni mill-UE bħala kandidat prospettiv għall-elezzjonijiet Ewropej, hu wieġeb li “kull azzjoni tal-UE hi burokratika u tieħu ż-żmien. Hemm wisq pajjiżi b’interessi diversi. B’hekk l-għajnuna mmedjata tispiċċa li ma tasalx. Nemmen li l-UE għandha rwol kbir x’tista’ tagħmel f’din il-kwistjoni u persważ li dan jikber.
 

“Imma ma tistax tistenna iżjed minn hekk fil-preżent. Ir-realtà hi kiefra għan-nies innoċenti. Fil-kamp tal-politika barranija kull pajjiż Ewropew għadu jaħseb għal rasu.”
 

Ix-xogħlijiet li naqraw flimkien ma’ oħrajn relatati mas-suġġett se jkunu ppubblikati fil-jiem li ġejjin fi ktejjeb li se jġib l-istess isem tal-attività, Id-Demm Nieżel bħax-Xita.

 

Dan l-artiklu jidher ukoll fuq il-websajt tal-gazzetta Illum